Sắp xếp theo:

Khô gà lá chanh nồng mù tạt 500g

330,000₫

Khô gà trứng muối 500g

330,000₫

Khô gà lá chanh đẫm phô mai 500g

310,000₫

Khô gà phi lê lá chanh 250 gr

150,000₫

Chà bông gà phi lê 100 g

80,000₫

Chà bông gà phi lê 250 g

180,000₫

Khô gà phi lê lá chanh 500 g

270,000₫

Khô gà lá chanh đẫm phô mai 250g

170,000₫

Khô gà trứng muối 250g

180,000₫

Khô gà lá chanh nồng mù tạt 250g

180,000₫